สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบคุลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการระดับจังหวัด (สถานีแก้หนี้ครู)

อ่านแล้ว: 2873

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม และมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ