สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference

อ่านแล้ว: 2827

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และ นายชาตรี  ทวีนาท ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี  ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ