สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

อ่านแล้ว: 807

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ วัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ