สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565

อ่านแล้ว: 6694

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมกล่าวชี้แจงนโยบาย แนวทางบริหารการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมการประชุมคือคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สพม.ชัยภูมิ และคณะบริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสมัตถ์ ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

โดยก่อนเริ่มการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย