สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 6901

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะบุคลากรทางการศึกษา  สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาด้วย

โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษานั้น จัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับชุมชนอีกด้วย ณ วัดบริบูรณ์ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ