การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565

อ่านแล้ว: 6783

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี รร.หนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

โดยก่อนเริ่มการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนและผลงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี และยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะนักเรียน คณะครู และผู้บริหารที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย