สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

อ่านแล้ว: 672

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงหศักดิ์ แก้งคำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วย ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ