ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”

อ่านแล้ว: 761

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธี มอบรางวัล“ครูขวัญศิษย์ ปี 2564” เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและได้รับ การคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  1. 1. นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนภูเขียว
  2. 2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
  3. 3. นายปรีชากร ภาชนะ ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนภูเขียว