สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

อ่านแล้ว: 6737

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สพม.ชัยภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมายการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน