ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.เจียงทองพิทยาคม

อ่านแล้ว: 688

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.39 น. ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมงาน โดยมี นายธรรมนูญ วิชาหา ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม และคณะครู รร.เจียงทองพิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดคัดกรองเข้าออกพิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ รร.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ในการนี้ ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ 1) สุข - ขอให้บริหารให้ รร.เจียงทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนแห่งความสุข สุขทั้งนักเรียน สุขทั้งบุคลากรในโรงเรียน 2) สำเร็จ - ขอให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และ 3) ปลอดภัย - ให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความปลอดภัย โดยให้มีการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในโรงเรียนอย่างอย่างเคร่งครัด