ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง

อ่านแล้ว: 1181

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ และโรงเรียนใน สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง ณ ห้องแสนคำ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยหลังจากที่สิ้นสุดพิธีการเปิดป้ายสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมังแล้ว นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดง ผลงานของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง และได้ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะและความสามารถทางด้านวิชาการและด้านกีฬาของสหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมังอีกด้วย