ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 รร.ภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 815

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้า รร.ภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ แสดงความขอบคุณแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิในอำเภอภักดีชุมพล นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รร.ภักดีชุมพลวิทยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย