การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565

อ่านแล้ว: 6697

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบายและประเด็นทางราชการ และมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่งเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ โดยก่อนเข้าสู่การประชุมนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้ทำพิธีเปิดห้องเกียรติยศ สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ
นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ, ทำพิธีเปิดห้องพหุปัญญา ร่วมกับ นายปรีชา  เคนชมภู ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่คณะนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบดอกไม้และการ์ดอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย