สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

อ่านแล้ว: 892

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการเร่งด่วน และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ