พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 "รักษ์ศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำพรสวรรค์ สร้างสรรค์ฉลาดรู้ นำสู่ศตวรรษที่ 21"

อ่านแล้ว: 1003

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครูและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โดยหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงแล้ว นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลอีกด้วย