สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 1034

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.19 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ดร.วีระศักดิ์  พลมณี เนื่องในโอกาสการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ