พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านแล้ว: 6618

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ