กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินแด่ ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

อ่านแล้ว: 923

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชย. และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนพดล กาญจนางกูร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา