ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร

อ่านแล้ว: 842

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรียน และผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ