สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 1209

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. สพม.ชัยภูมิ ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ  โดยมี นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ในการนี้ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเปิดงาน “โครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษ” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงาน ทักษะ และความสามารถของนักเรียนพร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมชมนิทรรศการและให้กำลังใจแก่คณะบุคลากรและนักเรียนอีกด้วย