สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนานักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และประเพณีจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 833

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และประเพณีจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม1 สพม.ชัยภูมิ