เลขา กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 818

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้รายงานสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 8 โรงเรียน และบุคลากรได้รับผลกระทบจำนวน 24 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หลังจากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเมืองพญาแลวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูได้ร่วมกันรายงานความเสียหายในเบื้องต้น พร้อมประมาณความเสียหายเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป