พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 6726

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธีปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  ในการนี้นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และถ้วยชนะเลิศกองเชียร์
และผู้นำเชียร์อีกด้วย