สพม.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาศึกษาดูงาน สพม.นครราชสีมา

อ่านแล้ว: 6610

  ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นำโดย นายสวาท  ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
  ในการนี้ ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ยังให้เกียรติร่วมต้อนรับ น.ส.นภัทร  สาระรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.ชัยภูมิ อีกด้วย