สพม.ชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

อ่านแล้ว: 1002

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงเสด็จไปพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1