วันครู ครั้งที่ 67 - 16 มกราคม 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

อ่านแล้ว: 5701

  ในวันที่ 16 มกราคม 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมี นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวคำรายงานต่อประธานในพิธีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

  โดยหลังจากที่สิ้นสุดพิธีในช่วงเช้าแล้ว สพม.ชัยภูมิ ยังได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ 67 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในสังกัดเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย VIP ระหว่าง ทีม สพม.ชัยภูมิ และทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นผู้นำทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย VIP ในครั้งนี้ด้วย