สพม.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการถนนวิถีพุทธ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านแล้ว: 5505

  ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 05.30 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรตามโครงการ ถนนวิถีพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.โสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรม ณ บริเวณถนนหฤทัย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

  โครงการถนนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานคุณธรรมในสังคมจังหวัดชัยภูมิ โดยนำพลัง บวร “บ้าน-วัด-โรงเรียน” และภาคส่วนราชการในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม และสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตร ดำเนินชีวิตบนวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขร่มเย็น บนพื้นฐานค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งโครงการถนนวิถีพุทธ  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์