โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ร่วมส่งมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อ่านแล้ว: 7338

ในวันที่ 28-29 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นตัวแทบรับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจากคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมภายใต้การนำของ นายประวิทย์ พลอยดำ ผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม โดยใน วันที่ 28 กันยายน 2564 ได้บริจาคข้าวกล่อง 320 กล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม 50 แพ็ค และในวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้บริจาคข้าวกล่อง 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม
โดยข้าวกล่องและน้ำดื่มนี้ สพม.ชัยภูมิ จะนำไปมอบต่อให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาล เมืองชัยภูมิและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยต่อไป