สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว: 974

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี
 รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี น.ส.ตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบโล่และ
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานสาเกตนคร 
 หน้าหอโหวด บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด