การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2566

อ่านแล้ว: 826

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา, ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ จากกลุ่มจังหวัดที่ 11  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ