ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 756

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงทักษะและความสามารถของนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และนิทรรศการของโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสหวิทยาเขตพญาแล ได้แก่ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และโรงเรียนภูพระวิทยาคม พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมในพิธีและร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ