ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ KMW OPEN HOUSE “THE WAY OF LIFE วิถีแห่งชีวิต”

อ่านแล้ว: 773

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ KMW OPEN HOUSE “THE WAY OF LIFE วิถีแห่งชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนคูเมืองวิทยาโดยมี น.ส.ยุพาพร  ศรีโยธา ผอ.โรงเรียนคูเมืองวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนคูเมืองวิทยา โดยหลังจากสิ้นสุดพิธีเปิดแล้ว ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ทักษะ และความสามารถของนักเรียน และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกด้วย