ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 692

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา “บทบาทและภารกิจสำคัญของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการจัดการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ