ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

อ่านแล้ว: 5445

  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะกรรมการประจำศูนย์สอบฯ และคณะกรรมการประจำสนามสอบฯ จำนวน 54 สนามสอบ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  โดย สพม.ชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานการจัดสอบและทำหน้าที่ดูแลและประสานงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ของจังหวัดชัยภูมิ มีสนามสอบจำนวนทั้งหมด 54 สนามสอบ