สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล แอปพลิเคชัน Google Meet

อ่านแล้ว: 6642

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด