การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

อ่านแล้ว: 5546

  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโอวาทและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีคณะวิทยากรในการอบรมได้แก่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ, นางศุลีพร  ประการแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ สิบตำรวจเอกสมพร  ฟุ้งสกุล ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมเป็นวิทยากรด้วย เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของสพม.ชัยภูมิ ที่มุ่งหวังให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการนี้กลุ่มเป้าหมายของการอบรม คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.ชัยภูมิ จำนวน 101 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ