สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

อ่านแล้ว: 756

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 สพม.ชัยภูมิ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.โสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม และมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
  การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ Dr.Edward M. Reeve จากมหาวิทยาลัยยูทาร์ (Utah State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Dr.Mark Windale จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮัลลัม (Sheffield Hallam University) สหราชอาณาจักร 
 และผู้เชี่ยวชาญระดับชาติอีกหลายท่าน โดยสามารถรับชมวิดีโอบันทึกการประชุมได้ที่ https://bit.ly/3LSvhU5