การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566

อ่านแล้ว: 5744

  ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นประธานในการประชุม และมี
ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะอนุกรรมการฯ 
และคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ