การประชุมการบริหารงานขององค์การ (ระดับสถานศึกษา) นำระบบ ICT ด้วยโปรแกรม SMSS มาใช้ในภารกิจ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet

อ่านแล้ว: 682

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการบริหารงานขององค์การ (ระดับสถานศึกษา) นำระบบ ICT ด้วยโปรแกรม SMSS มาใช้ในภารกิจ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ  คณะวิทยากร ได้แก่ ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมินายชาตรี  ทวีนาท  ผอ.กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, นายพงศธร  ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบระบบ ICT โรงเรียนละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนละ 1 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน