สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

อ่านแล้ว: 777

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ