สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผล น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"

อ่านแล้ว: 604

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และ นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผล น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โดยมี ดร.โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หนองใหญ่ บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

ในการนี้ ดร.โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะจิตอาสา 904 และประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันปลูกไม้ผลบริเวณรอบหนองใหญ่ ภายใต้โครงการ "คลองสวยน้ำใส หนองใหญ่โมเดล" ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพสกนิกรชาวไทย