สพม.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 686

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
.oวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และมี นายประทีปแสง พลรักษา รองผอ.สพม.ชัยภูมิ,ดร.นพดล กาญจนางกูร ผอ.รร.หนองบัวแดงวิทยา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และคณะบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมการอบรม