สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบผสมผสาน)

อ่านแล้ว: 638

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รูปแบบผสมผสาน) โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมี นายประทีปแสง  พลรักษาดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมที่จัดในรูปแบบผสมผสาน คือ จัดการประชุมในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ และ การประชุมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting นอกจากนี้ ยังมีถารถ่ายทอดสดไปยัง YouTube อีกด้วย

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด และยังเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด