สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

อ่านแล้ว: 669

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์  พลมณี รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ และ นายศศิศ  แก้งคำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายสุวิชชา  เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อป้องกันภัยอันตรายและภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการเปิดภาคเรียนในทุกมิติ