ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) รร.หนองบัวระเหววิทยาคาร

อ่านแล้ว: 622

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนี้ และได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารเป็นอย่างดี

รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ ได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนจะมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ในการปรับปรุงการปฏิบัติการและปรับปรุงผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียนตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป