ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) รร.เจียงทองพิทยาคม

อ่านแล้ว: 499

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA ของโรงเรียน เจียงทองพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากโรงเรียน เจียงทองพิทยาคมเป็นอย่างดี

รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ ได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนจะมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ในการปรับปรุงการปฏิบัติการและปรับปรุงผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียนตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป