ผอ.สพม.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะกรรมการผู้บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านแล้ว: 813

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 “The 14th Northeastem English Medium Instruction Programmes Open House 2023” ซึ่งมี สพป.ชัยภูมิ เขต 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ
ทั้งนี้ นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ผอ.กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ  ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) สพฐ. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดการสอนภาษาอังกฤษตามความ เข้มข้น 3 ระดับสู่สากลและการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
หลังจากนั้น นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผอ.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประชุมผู้บริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล, นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ, นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผอ.โรงเรียนภูเขียว และ นายบุญเถา บุราณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 “The 14th Northeastem English Medium Instruction Programmes Open House 2023” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ