ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 610

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครและบุคลากรในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล รร.เมืองพญาแลวิทยา