ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย ณ โรงเรียนชัยภูมืภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 522

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผอ.สพม.ชัยภูมิ, นางบังอร  ชมเกษร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ได้ประสบวาตภัย(พายุ) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งวาตภัยดังกล่าวได้ส่งผลให้อาคารรเรียนบางส่วนได้รับความเสียหาย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นักเรียน และให้ความเชื่อเหลือในการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในรั้วสถานศึกษษ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล