ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2566 ณ ประเทศกัมพูชา และรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาเยวชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศเกาหลีใต้

อ่านแล้ว: 860

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
  ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน รร.หนองบัวแดงวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และเข้าร่วม
 การแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาซีเกม กีฬากรีฑา ระหว่างวันที่ 5–17 พฤษภาคม 2566 
 ณ ประเทศกัมพูชา และได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเยซอน ประเทศเกาหลีใต้ ดังนี้

  1. นายธวัชชัย  หีมเอียด 
  - รางวัลเหรียญเงิน 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (กรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย กรีฑาประเภทวิ่งผลัด  4 x 400 เมตร ชาย)
  - รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย (กีฬากรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย)

  2. นายลักกี้  ยูยามาดู
  - รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (กรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย)
  - รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย (กรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย)